SK7OA – Syfte

Föreningen Sydkustens Radioamatörer skall vara en förening öppen för alla radiointresserade som vill odla sitt teknikintresse, lära sig ny teknik och dela med sig av sina kunskaper till andra intresserade.

Föreningen skall förverkliga detta genom att driva och förvalta en föreningslokal som ger möjligheter till utbildning, möten och social samvaro med fokus på amatörradio och teknik.

Föreningen skall möjliggöra för intressegrupper att utveckla sitt specialintresse inom amatörradio och teknik, exempel på sådana är Radiosport, APRS, Satellit kommunikation, Repeater trafik, Nödsamband e.t.c.

Prioriterade områden att utveckla är att återaktivera tidigare radioamatörer och medlemmar samt att  nyrekrytera ungdomar och att utveckla samarbete med andra intresseföreningar exempelvis handikapp eller pensionärs föreningar.