Contest calender

All information är hämtad från DL2NBY
Observera det står CW contest men det är även Digitalt och SSB